Scopul Proiectului

Scopul Proiectului Creșterea gradului de ocupare și a culturii antreprenoriale în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate din România, prin: crearea și dezvoltarea de start-up-uri cu profil nonagricol în zona urbană,   asigurarea accesului la informații, la formare antreprenorială, la