www.fonduri-ue.ro

Acasă Plus Antreprenori pentru Sustenabilitate

ID 107821 

Axa prioritară 3:    Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8:   Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii:    Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7:    Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Diaspora Start Up

Click pentru NOUTĂȚI CONCURS