În conformitate cu documentele proiectului și în urma derulării Activității A5 – Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultanță / mentorat pentru planurile de afaceri selectate și Activității A 6. Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis, 46 de întreprinderi, selectate pentru finanțare, au fost înființate în cadrul proiectului. Pentru acestea au fost semnate 46 de Contracte de subvenție de către Global Commercium Development SRL, Centrul de Consultanță și Management al proiectelor Europroject și Metodo Estudios Consultores SL, administratori schemă de minims, și de beneficiarii schemei de minimis.

Lista finală a planurilor de afaceri selectate în urma procesului de selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului „Acasă Plus – antreprenori pentru sustenabilitate”, POCU/89/3/7/107821, este următoarea:

 

Semnarea Contractelor de ajutor de minimis