Consiliere și sprijin pentru înființarea și dezvoltarea afacerilor. Semnare contracte de ajutor de minimis. Monitorizare funcționare și dezvoltare afaceri

******************************************************************************************************************************************** Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi